”3 faser ud af stress” er en model, jeg har udviklet gennem fårs arbejde med at finde effektive stresshåndteringsredskaber. Modellen bygger på, at du skal gennem tre faser, for helt at komme af med stress.

 

3 fase modellens opbygning

De 3 faser tager først og fremmest udgangspunkt i, at det tager TID at komme af med stress. Det er ikke muligt at få stress til at forsvinde “over night”. Men med denne metode forkortes stressperioden markant – fordi du kommer HELT af med stress. Modellen bygger også på, at det er vigtigt at stressbehandle i den rigtige rækkefølge. Det er afgørende at begynde med at få ro på hovedet og kroppen. Kun på den måde kan du i den anden face begynde at mærke sig selv og øve dig på at få hverdagen til at balancere. Og først i sidste fase, vil du være i stand til at tage større beslutninger og foretage de nødvendige ændringer, der skal til for at du får et liv uden stress.

 

FASE 1: RO – i hoved, krop og nervesystem

FASE 2: Balanceret hverdag – lyt til dig selv

FASE 3: Meningsfulde ÆNDRINGER – på vej mod et stressfrit liv 

 

Der er stor forskel på, hvor lang tid du er i hver fase. Det afhænger af, hvor stresset du er og afhænger af, hvor nemt det er at reducere det, der stresser i hverdagen. Husk at få hjælp – så går det hele meget nemmere!!!

 

FASE 1

Restitueringsfasen: Ro i hoved, krop og nervesystem

Restitueringsfasen er den første fase. I denne fase er du stresset og din krop og dit hoved er overbelastet. For at komme ud af en overbelastningsreaktion, må du restituere – lidt lige som hvis du havde løbet et maraton! Det er derfor MEGET vigtigt at få RO, så nervesystemet ikke konstant sætter kroppen i alarmberedskab. Det kan kræve tid at genfinde roen. Ro er ikke nødvendigvis det samme som stilhed. Man kan sagtens være helt alene i rolige omgivelser og føle uro. Søg hjælp, hvis roen ikke indfinder sig. Søg: læge, psykolog, specialister i stress. Traditionel coaching er ikke altid optimal behandling, da den spørgende teknik ofte er helt uoverskuelig for en stresset. Derfor har jeg udviklet Holistisk stressbehandling, hvor også kroppen behandles.

Læse mere om holistisk stressbehandling her

 • Genfind følelsen af RO
 • Genfind kontakten til din krop
 • Genfind et roligt åndedræt
 • Genfind glæden
 • Sov
 • Få mere energi
 • Tænk mere positivt
 • Erkend du er stresset

 

FASE 2

Balancefasen: Balanceret hverdag – lyt til dig selv

Balancefasen er den fase, hvor stressen er aftaget og du igen begynder at genfinde lidt overskud. I balancefasen vender overskuddet og lysten til hverdagen tilbage. Der er dog fortsat dage, hvor overskuddet er helt fraværende. Dage hvor der skal overraskende lidt til, før udmattelsen sætter ind. Derfor er det vigtigt at lære at balancere mellem for meget og for lidt. Det er SUPER svært at vide, hvornår nok er nok, og vigtigt ikke at komme derud, hvor man er helt flad, for så er der ingen ressourcer til at balancere – det kræver en del at være linedanser!!! Få hjælp til at lære at balancere.

 

 • Sig fra – sig til
 • Fri – arbejde
 • Alene tid – familietid
 • Energi – træthed
 • Socialt liv – ro hjemme
 • Kontrol – det går nok
 • Glæde – bekymring

 

FASE 3

Perspektiveringsfasen: Meningsfulde ÆNDRINGER – på vej mod et stressfrit liv

I persektiveringsfasen er stressen aftaget så meget, at der nu er overskud og ikke mindst OVERBLIK til at sætte de ændringer ind i hverdagen som er så vigtige. Det nytter ikke at fortsætte, hvor man slap – derfor kigger perspektiveringsfasen fremad og spørger bl.a.: hvor vil du hen i dit liv? Hvordan undgår du en stresset hverdag? Hvad gør dig glad? I perspektiveringsfasen vil du kunne besvare disse spørgsmålet, fordi stressen er reduceret og din hjerne er begyndt at fungere normalt. Og dermed har du også endelig en chance for at finde det rigtige svar!!

 

 • Hvornår har du det godt?
 • Hvad giver mening i dit liv?
 • Hvad gør dig glad?
 • Hvor er du på vej hen?
 • Hvordan skal dit liv se ud?
 • Hvad er din værdier?
 • Hvem er du?
 • Gør dit job dig glad?
 • Har du et godt familieliv?
 • Hvordan bliver du glad for dig selv?