Energipsykologi er ikke en videnskabelig retning inden for psykologien, men en kombination af viden hentet fra østens lære om kroppens medianbaner, spiritualitet og vestens psykologiske/terapeutiske metodikker.

Udgangspunktet er at vores krop primært består af energi og sygdomme skyldes ubalancer i vores energifelt. Ubalancerne i vores energifelt hænger direkte sammen med den måde, vi oplever verden på. Hvis vi oplever en situation negativt, er bekymrede eller stressede så påvirker de negative forestillinger og tanker vi har om situationen vores krop direkte ved, at kroppen reagerer på det negative signal (via kroppens energi-baner). Modsat hvis vi oplever en situation som positivt.

Energi-psykologiens formål er at ændre oplevelser af stress og ubehag til oplevelser af ro, afslappelse og ubekymrethed, for på den måde at skabe balance i kroppen.
Den energi-psykologiske metode jeg benytter mig af er er en kombination af samtale med fokus på ændring af tankemønstre og healing af kroppens energi-felt.