Kognitiv psykologi og kognitiv coaching tager udgangspunkt i, at der er sammenhænge mellem vores tanker, følelser, handlinger og de omgivelser vi befinder os i. Alle mennesker tænker og handler ud fra individuelle forestillinger om dem selv, andre og verden. Og vores forestillinger er med til at bestemme, hvordan vi opfatter forskellige situationer. Derfor er der foreksempel stor forskel på, hvornår vi opfatter noget som stressende eller ej. Lige som der er stor forskel på, hvad vi synes er sjovt og underholdende.

Nogle mennesker trives fantastisk med forandringer og fleksibilitet, mens andre synes at forandringer stresser og de trives bedst ved at dagen i dag ligner den i går.

I kognitiv coaching er der fokus på den enkeltes udviklingsproces ved at opbygge og udvikle personens tanker, følelser og adfærd i en retning som er hensigtsmæssig og konstruktiv for personen. Der arbejdes fordomsfrit med accept af tanker, følelser og med forståelse for den enkelte individ.

I kognitiv stresscoaching undersøges og erkendes vores tanker og følelser omkring de ting, vi oplever som stressende.

I kognitiv streesscoaching kan der feks arbejdes med:

  • Vores tanker og følelser omkring os selv
  • At styrke selvværdet
  • At erkende dine styrker og kompetencer
  • At identificere negative følelser og tanker som skaber stress
  • At udvikle alternative tanker og følelser, som giver nye og konstruktive handlemuligheder
  • At finde passende mål samt støtte og finde strategier i at nå disse mål