Mind walk er en særlig måde at bevæge sig på, hvor du er mindful imens du går i naturen.

Ideen til mind walk opstod efter jeg i flere år har praktiseret mind run i min fritid. Mind run er en teknik, hvor jeg kombinerer løb og mindfulness. Det er min helt egen uundværlige måde at lade kroppen op og få styr på alle tankerne i mit hoved. Teknikken er dog lidt svær, med mindre man er en habil løber. Derfor valgte jeg for nogle år siden at skifte løb ud med gang, så jeg nemmer kunne dele min teknik med andre.

Mind walk et fantastisk redskab til at reducere stress

Jeg fandt hurtig ud af, at mind walk var et fantastisk redskab til mine stressede klienter. Kombinationen af mindfulness og gåture i naturen er en ren energicocktail både for mig og for mine klienter. Fordelen ved mind walk er netop, at du er i bevægelse og derfor har en anden kontakt til din krop, dit åndedræt og dine omgivelser, end hvis du laver mindfulness meditation.

Hvad er mind walk

I mind walk er grundelementet, at du går, imens du øver dig på at være opmærksom tilstede i nuet. Både opmærksom på dig selv, din krop og dit åndedræt samt opmærksom tilstede, der hvor du går med kontakt til det underlag, du bevæger dig på. Der er ikke et bestemt mål med mind walk. Mind walk er en nærværs øvelse og en måde at lære at være i nuet i stedet for, bevidsthedsmæssigt, ofte at befinde sig i fremtiden med at planlægge eller i fortiden med at evaluere.

Mind walk er for alle

Mind walk kan laves af alle, men er meget effektfuld, hvis du føler dig stresset, lider af angst eller depression. Det er den perfekte måde at lære at mærke sig selv på, ”slukke for tankerne”, undgå at lade sig overmande af verdenen, få frisk luft og motion. Mind walk er nemt, fordi det ikke kræver andet end et par gåsko og en gårute på 15-30 minutter. Til at begynde med er det en god ide, at bruge de guidede mind walks og derfor er du nød til at have en telefon og et par øretelefoner, som du kan have med på turen. Når du bliver erfaren, så kan du sagtens selv lave mind walk.

Mind walk påvirker dit humør positiv

Mind walk er super nemt: Gå en tur. Sørg for at din gang ikke er  for langsom og ikke for hurtigt.  Det er centralt i både mind walk og mind run, at måden du bevæger dig på er fremadsøgende og let, men med fokus på kontakt til det underlag, du bevæger dig på. Vær derfor opmærksom på, at du sætter hælene i jorden først og ruller frem på forfoden. Ret ryggen og indtag en værdig position med et let og energifuldt udtryk. Denne lette, fremadsøgende, værdige gang er en af grundtankerne bag mind walk. Vi får det nemlig bedre, når vi indtager en værdig og let position. Der er lavet masser af forskning i sammenhænge mellem vores kropsholdning og psyke.

Som Søren Bruun så fint forklarer, så påvirker vores humør vores kropsholdning, men det gælder også den anden vej rundt: ved at indtage en let og værdig position, påvirker du dit sind – til at blive let og værdigt!

Åndedrættet  – dit indre anker i mind walk

Åndedrættet er helt centralt i mind walk i forhold til at opøve bevidsthed og opmærksomhed på dig selv og nuet. Åndedrættet er dit indre anker og er med dig uanset hvor og hvornår du går. Mange mennesker oplever, at de trækker vejret forkert eller overfladisk og de bliver frustreret, når de skal have fokus på åndedrættet. I mind walk er der ikke noget forkert åndedræt. Her er fokus på det åndedræt, der ER, imens du bevæger dig. Du øver dig på at indtage en accepterende tilgang til din krop og dit åndedræt. Når vi går, så bliver vores åndedræt automatisk lidt hurtigere, til gengæld er det også sværere at komme til feks at holde vejret eller at komme til bevidst at ville styre åndedrættet, derfor er mind walk en ideel måde at lære at være med sit naturlige, ubesværede åndedræt.

Mind walk bygger på 5 principper:

  1. Bevægelse – med kontakt til dig selv og det underlag du bevæger dig på
  2. Opmærksomhed – på dig selv, din krop, dit åndedræt og dine omgivelser
  3. Bevidsthed – du øver dig på at være åben overfor de ting du oplever og registrerer i og omkring dig
  4. Fokus – du lærer at rette dit fokus mod noget bestemt: dig selv, dit åndedræt, dine fødder, lugte, lyde, farver, vinden.
  5. Nærvær – du lærer at skærpe din evne til at være i nuet og være nærværende tilstede imens du går

Mind walk er en fantastisk tur ud i verden og ind i dig selv – på en og samme TID – i det NU du er i.

HUSK: Det kræver øvelse at blive fortrolig med mind walk. Til gengæld er der gevinst på alle hylder!!

Prøv at lytte til denne mindwalk øvelse næste gang, du er ude og gå tur: