Mindfulness rækker tilbage i rødderne af den asiatiske kultur, hvor den findes i alle buddhistiske retninger og i yogaen.

“Mindfulness betyder egentlig bare opmærksomhed. En opmærksomhed der er rettet imod det du gør, imens du gør det. Det er opmærksomhed på, hvad der foregår i dit hoved og i din krop og omkring dig.”

Mindfulness handler om bevidsthed

Mindfulness er en anden måde at forholde sig til verden og dig selv på. De fleste mennesker er ikke vant til at forholde sig til deres tanker, men når vi er mindful, er vi bevidste om at vi tænker og at tanker (bare) er tanker og at du dermed ikke ER dine tanker. At være mindful vil derfor sige at forholde sig til, at hjernen er meget mere end tanker, den er også bevidsthed.  Når vi er bevidste om vores tanker opdager vi, at vi også bare kan være (bevidste) og erfare verden direkte gennem vore sanser uden nødvendigvis at bruge sproget og tankerne som mellemled mellem os selv og verden. En bevidst oplevelse er helt anderledes end en ”tænkt oplevelse”. Når man er bevidst, så dømmer man ikke, har ikke på forhånd allerede en forestilling om hvad man oplever, man er ikke kritisk, positiv – man er sansende.

Mindfulness kræver øvelse

At lære mindfulness kræver træning gennem mindfulness-øvelser og gerne mindfulness-meditation. Forskning har vist at mindfulness har en stor effekt på både stress, angst, post-traumatisk stress og depression.

Jeg anvender feks mindfulness som teknik til at blive opmærksom på dit forhold til tid, dit forhold til dig selv, din kontakt/manglende kontakt til din krop, en øvelse til at få ro på nervesystemet og som en måde at blive gladere og mere bevidst om sig selv og de valg du tager i dit liv.