Hvad er systemisk opstilling?

Udgangspunktet for systemisk opstilling er, at vi som mennesker uundgåelig befinder os i et utal af systemer. Et system kan i princippet være hvad som helst: familie, arbejde, vennekreds, sygdom, økonomi, parforhold, religion, kultur osv.

I systemisk opstilling arbejdes der med at afdække og synliggøre skjulte mønstre og sammenhæng i systemer. Det kan feks være dit forhold til din partner, familie, arbejdsplads, ven, men det kan også være en situation, du står i: skilsmisse, fyring, en ulykke, en retssag osv.  Målet er at frisætte og forløse energi, der er bundet i systemerne.

Metoden er udviklet af den tyske psykoanalytiker Bertil Helliger og går også under betegnelserne: familieopstilling eller organisations- eller strukturelle opstillinger.

Hvordan foregår en systemisk opstilling?

Ofte foregår en systemisk opstilling i grupper, hvor deltagerne vælges til at repræsentere de enkelte dele i systemet. Jeg laver også opstillingerne individuelt, hvorfor deltageren selv repræsentere alle delene i systemet.

Deltageren beslutter hvilket problem, der skal tages op. Derefter findes de elementer (personer, fænomener), der skal indgå i opstillingen og de placeres i rummet. Deltageren guides herefter af mig gennem hvert trin i processen. Alle kan deltage, da du instrueres undervejs.  Processen forløber ved, at du indtager skiftende positioner i forhold til de forskellige personer/fænomener, der er med i opstillingen. Ved hver position registrerer du følelser og fornemmelser i kroppen samt får forløsende sætninger. Processen afsluttes når der er opnået anerkendelse af alle elementer og deres plads i systemet samt til slut en forsoning og løsning af problemet.

Udbytte

Du vil efter endt opstilling føle en meget kropslig forløsning i forhold til det problem, der er blevet arbejdet med. Samt mere energi, fordi du ikke længere binder energi i systemet.