Begrebet coaching er på ganske få år blevet meget udbredt i Danmark. Coaching er ofte defineret som en professionel samtale, hvor coachen neutralt og ikke-rådgivende styrer processen i mål ved hjælp af åbne spørgsmål.

Coaching er som udgangspunkt ikke rådgivning, vejledning eller terapi, men snarere et refleksionsværktøj, hvor det er den coachede selv, der finder svarene.

Coaching er udsprunget af tanken om, at det er langt mere motiverende og lærende selv at indse sine udfordringer, selv at opdage sine styrker, og selv at have kontrollen, end det er at blive “belært” af en ekspert.

Udfordringen med coaching ift stress er, at en person med stress,  oftest ikke er i stand til at reflektere og resonere, fordi mennesker med stress er ramt på måden, hvorpå deres hjerne fungerer. Den coachende/spørgende tilgang er derfor sjældent anvendelig i sin rene form, når man behandler mennesker med stress. Af den grund blander jeg det coachende med en langt mere vejledende og rådgivende samtaleform. Når jeg alligevel kalder det stress-coaching, så skyldes det, at stresscoaching for mange mennesker, er mere genkendeligt og for dem også dækker over et langt bredere begreb.

 

 

Læs mere om Coach

Synonymer for Coach

  • Træner
  • Konsulent
  • Mentor
  • Rådgiver
  • Vejleder