Depression er følelsen af overvældende træthed kombineret med uforklarlig tungsind, håbløshed, tristhed og meningsløshed. Kendetegnet ved depression er, at det er langvarigt og derfor ikke kan sammenlignes med dårligt humør, ærgelser eller sorg.
WHO skønner at stress-relateret depression vil udgøre en stor sundhedstrussel i fremtiden. Stress og depression hænger sammen, således at det er langvarig stress gør os langt mere modtagelige for at udvikle depression.
En depression kan vise sig på mange måder. Den kan komme snigende, langsomt over nogle uger eller måneder, eller den kan komme næsten som et lyn fra en klar himmel. Symptomerne kan være lette eller svære, få eller mange. Og symptomerne varierer meget fra person til person. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) defineret en depression ud fra nogle bestemte symptomer, som skal være til stede – hver dag, det meste af dagen eller i mindst 14 dage.

Der findes mange stressede, der bliver diagnostiseret med depression, når de går til lægen. Det kan også være meget vanskeligt at se forskel, da mange af symptomerne er de samme. Jeg plejer gerne at sige, at den uro-følelse, der ofte er kendetegnet ved stress, ikke optræder på samme måde hos mennesker med depression.

Symptomer på depression:

 • Nedtrykthed
 • Træthed og en følelse af tomhed
 • Manglende energi
 • Manglende glæde
 • Selvbebrejdelser og skyldfølelse
 • Manglende selvtillid og meningsløshed
 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Isolation
 • Søvnproblemer
 • Appetitproblemer og vægtændringer
 • Selvmordstanker

Depression inddes ofte i tre kategorier: let, middel og svær. Alt efter hvor svær depressionen er behandles med terapi og/eller medicin. Jeg har set mennesker komme ud af depression både med og uden medicin.

Samtale, motion, mindfulness, sund livsstil er også fremmende ift at reducere og undgå depression.