Udbrændthed adskiller sig fra stress. Udbrændthed er en ekstreme grad af længerevarende kronisk stress og er en alvorlig tilstand, hvor det kan tage meget lang til at blive rask igen. Udbrændthed kommer af lang tids overbelastning og er ofte forbundet med store arbejdsrelaterede belastninger. Ofte har mennesker, der er udbrændte svært ved at vende tilbage til deres erhverv og nogle oplever helt at miste arbejdsevnen, mens andre må omskoles til nyt arbejdsområde.

Udbrændthed er kendetegnet ved:

  • Ekstrem fysisk og psykisk træthed
  • Sænket stemmeleje
  • Pessimisme
  • Følelse af fiasko
  • Manglende lyst til handling – handlingslammelse
  • Brudt søvnmønster
  • Psykosomatiske lidelser
  • Selvbebrejdelse
  • Skyldfølelse
  • Angst

Udbrændthed kan behandles og er ikke en kronisk tilstand, men det kræver en længere varende periode med restitution.